galleri

S:t Olof på Österlen

Byn hette ursprungligen Lunkende och ligger 15 kilometer nordväst om Simrishamn och har fått sitt nuvarande namn efter helgonet Sankt Olof. Den vackra kyrkan i byn benämndes Sankt Olofs kyrka vid Lunkende. Senare tappades det ursprungliga bynamnet bort och namnet blev Sankt Olof.

Järnvägen kom 1901 och man kan fortfarande åka med i gamla tåg från förr då sträckan till Brösarp drivs som museijärnväg.


KORREBO GALLERI Lunkendevägen 10

Historia


Från början byggdes denna skola  till årskurs 1-2 på 1920-talet. Huset innehöll även gymnastiksal och slöjdsal samt kök för hemkunskap i källaren. Den ingår i en grupp av 4 skolbyggnader varad den första byggdes på 1800-talet På 60-talet lades skolorna ner och köptes upp av en förpackningsindustri. Denna industri skapade ett uppsving i i S:t Olof och hade som mest 170 anställda. Verksamheten flyttades sucsessivt och avvecklades helt 2007. Fram till nu så har huset tillhört industrikomplexet. Byggnaden har sedan 70-talet fungerat som personalutrymme.


Planer


Nu kommer ytterligare en fas som galleri till husets historia. Planerar att få till 2 utställningslokaler för detta ändamål.  Till  en början kommer min fars konstproduktion fylla den mesta platsen i huset.  I framtiden kanske huset kan bli en samlingspunkt för kreativa verksamheter då  huset har industristandard vad gällre ventilation och vatten och värme.omfattande putsarbeten behövs på grunden
alla väggar och hygienutrymmen i gamla gymnastiksalen rensas ut
utställning klar i gamla skolsalen
veranda på södersidan
ramverket till valvet är uppsatt
valvet panelat och klart
putsat och klart
Ramen till det nya fönstret passas in
den gamla gymnastiksalen
den nya fönsterbågen färdigsvetsad

2014

Januari: Varken värme eller vatten finns inkopplat så arbetet börjar med att gräva och bli ansluten till kommunala VA-nätet. Ett litet bostadsutrymme fixas i det gamla fackkontoret på övre plan. Vatten får tillsvidare hinkas in.

Elanslutning till E-ON börjar i feb. och är klart i maj

VA anslutningen är klar i Juni och efter ett antal tätade läckor så finns vatten i hela huset.

Den gamla gymnastiksalen behöver rensas ut då den helt är ombyggd till omklädningsrum, tvätt och duschutrymmen. Arbetet börjar med att riva alla väggar och plocka ner all hygienutrustning. Salen har från början haft ett stort valvat fönster som till stora delar är igenmurat, detta ska återskapas och många kilo murstenar och tegel bilas bort.

Den gamla skorstenen som tyvärr är nedplockad under nock rensas från 50kg fågelbon för att senare muras upp och anslutas till kamin.

Den gamla skolsalen som fungerat som matsal inreds och får tillsvidare fungera som utsällningslokal. Åkes konst från 50 till 80-talet hängs upp och keramiken placeras på hyllor. Även Amandas bilar och hängare finns i denna lokal .

Grunden lagas och stora bitar får putsas om, målning klart innan vintern.

En riven transportgång på husets södra sida återställs och får bli underlaget till en veranda och trapp som även fungerar som nödutgång från utställningslokalerna. 


2015

Arbetet med gymnastiksalen fortsätter och ett valv skapas i taket för att infoga övre delen av fönstret som sträcker sig upp på andra våningen. en stor del av taket var också sänkt vilket medförde att gipsskivor saknades där. En gipsskivehiss konstruerades för att lyfta gipsskivorna upp till 3.5m höjd för att sedan skruvas fast i taket.

Verandans golv slutförs och räcke skapas runt om. Takplåt monteras på undersidad och fungerar som droppskydd för underliggande utrymme.

Under påsken fixas en provisorisk utställning och huset är därmed  galleri.

Maj: Fortsatt arbete med  avrinning från verandans droppskydd.  Trapp påbörjas.

Sommar och höst går åt till att flytta utrustning och inventarier från Falkgården.


2016

Det vattenburna värmesystemet som var sönderfruset är reparerat och fungerar i delar av huset. Det ska bara  kompletteras med luft/vattenvärmepump. Stora utställningslokalen börjar ta form och nästa steg blir en helt anpassad gästtoalett i anslutning till lokalerna.

Mars-April har vi annu en provisorisk utställning under konstrundan.


2017

Arbetet med det stora valvade fönstret fortsätter och den inre valvbågen är åter reparerad och uppmurad . Innertaket i stora lokalen  har spacklats och målning återstår. Uppmurning av den tidigare nedplockade skorsten nummer 2 är klar och anslutning av gjutjärnkamin i lilla utställningslokalen är färdig och godkänd.


2018

Innertaket i stora lokalen spacklat och målat. Nya uttag till takarmaturer monterade. Glas till valvade fönstret beställt. Miljö runt fönster under slutförning.


2019 & 2020

Stora lokalen, väggar och tak målade och klara och tavlor hängs upp för utställning.

Golv och fönster får vänta till ett bättre tillfälle.


2020 & 2021

Ingen verksamhet p.g.a pandemin


2022

Verksamheten drar igång med utställning.

Byte av fönster på övre plan påbörjas.


2023

Fönster på övre plan installerat.