70-talet

ÅKE FALK nya material


Förutom Åkes vanliga verksamhet med måleri och keramik fortsatte nya material komma in i skapandet. Det skapande som började i mitten av 60-talet krävde svets, skärbrännare, vinkelkap och smältdegel som redskap i min fars händer. Plåtbitar blev till påfåglar och stötfångarhorn till tjurar. Skrot blev till skulpturer.

Koppartråd förstärkte konturer. En flera månader lång resa till Syd Amerika resulterade i många tavlor från Peru och Amazonas.